Aktualny numer

Tom 15 Nr 4 (2021)
Wyświetl wszystkie wydania

UWAGA!

Aby zgłosić artykuł wyślij e-mail na adres redakcji bookhistory@uw.edu.pl, w celu otrzymania dostępu  - loginu i hasła.

Ukazał się tom specjalny (2019-2020) naszego czasopisma pt. Dla Niepodległej pod red. naukową Mikołaja Ochmańskiego, Doroty Pietrzkiewicz i Jacka Puchalskiego, który zawiera artykuły będące refleksją nad czynnikami, które ukształtowały kulturę II Rzeczypospolitej, ale też pozwoliły na przetrwanie jej dziedzictwa w tragicznym czasie II wojny światowej i trudnych latach PRL. 


Redaktor naczelny: dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Sekretarz redakcji: dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Okładka - mała
Aktualny numer

Kwartalnik (do 2019 r. rocznik) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” to ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego redagowane od 2006 r. (następca czasopisma „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” wydawanego od 1975 r.). Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym.

Czasopismo ukazuje się w modelu open access, na niewyłącznej licencji Creative Commons, zgodnej z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).

Redakcja nie pobiera opłat za przyjęcie artykułów do druku oraz nie płaci honorariów.

Od 2021 r. czasopismo jest indeksowane w bazie SCOPUS oraz ErihPlus

ISSN 1897-0788
e-ISSN 2544-8730
Punkty MNISW: 5 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Warszawski