Polska prasa kobieca z lat 1818-1914 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2021.664

Słowa kluczowe:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, prasa kobieca, kolekcja Ossolineum

Abstrakt

Wiek XIX był okresem gwałtownego rozwoju czasopiśmiennictwa. Na rynku wydawniczym coraz częściej pojawiały się czasopisma tematyczne, skierowane do konkretnych grup odbiorców, wśród nich polskie periodyki adresowane do kobiet, które zaczęły ukazywać się prawie 100 lat po europejskim debiucie. W artykule omówiono polskie czasopisma kobiece z lat 1818-1914 znajdujące się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Bibliografia

Bieńkowski W., Gregorowicz Kazimierz (1833-1889), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1959, t. 8, s. 567.

Borkowska G., Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

Borkowska G., Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s.70-80.

„Dziennik Domowy”

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia., Kraków 1874, t. 2.

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820-1918, Warszawa 1999.

Glińska K., Marya Ilnicka, „Bluszcz” 1897, nr 36, s. 282.

Hulewicz J., Kuczalska-Reinschmit Paulina (1859-1921), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1971, t. 16, s. 69.

Hulewiczowa M., Ilnicka z Majkowskich Maria (1825 lub 1827-1897), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1962, t. 10, s. 155.

Jabłoński Z., Majeranowski Konstanty h. Dąbrowa (1787-1851), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1974, t. 19, s. 165.

Knot A., Goczałkowska Julia (1809-1888), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1959, t. 8, s.161.

Lutyńska K., Ideologia czasopism rodzinnych, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1956 [wyd. 1958], t. 7, s. 307-317.

Malecka W., Do jaśnie Oświeconej Xiężny Łowickiej, „Bronisława czyli Pamiętnik Polek” 1822, t. 1, nr 1, s. 1.

Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976.

Michałowski J.M., Litografowany „Miesięcznik Warszawski”, zapomniane pisemko stołeczne z 1818 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1963, t. 3, z. 1, s. 28-33.

Nawracała-Urban M. M., Ziemięcka Eleonora, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin 2011, t. 2, s. 886–887.

Nowakowski R., Prasa polska z lat 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charakterystyka zbioru, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, Wrocław 2014, z. 24/25, s. 159-270.

Nowakowski R., Wydawnictwa prasowe (od roku 1801), [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, pod red. Mariusza Dworsatschka, Wrocław 2018, s. 205-253.

Pękalska M., Księga Darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2017.

Sadaj R., Kto był kim w Galicji, Kraków 1993.

„Sarmatka”, 1830, nr 1, s. 1.

Sokół Z., „Zorza” Marii Wysłouchowej (1900-1902), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, t. 23, z. 3, s. 53-70.

Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998.

Szymańska B., Sarmatka – czasopismo dla Polek z czasów powstania listopadowego, „Ze Skarbca Kultury”, 1984, t. 39, s. 49-64.

Tyrowicz M., Kulczycki Tomasz (1803-1873), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1971, t. 16, s.134.

Zaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce (materiały do historii czasopism). Rok 1818-1937, Warszawa 1938.

Zawialska M., „Świt” Marii Konopnickiej. Zarys monograficzny tygodnika dla kobiet, Wrocław 1978.

Żbikowska-Migoń A., Skalska-Zlat M., Encyklopedia książki, Wrocław 2017.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Kulikowska Kasylda (1841-1894), [w:] Polski Słownik Biograiczny, Wrocław 1971, t. 16, s. 154.

Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

/III „Pamiętnik darów obywatelskich dla księgozbioru narodowego 1827- 1841” oraz „Spis dawców książek do biblioteki narodowej im. Ossolińskich we Lwowie”.

/III „Pamiętnik darów obywatelskich dla księgozbioru narodowego [Biblioteki im. Ossolińskich we Lwowie] 1841-1848”.

Działu Nowych Druków Ciągłych ZNiO - księga inwentarzowa.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Numer

Dział

Artykuły