O „książkoróbstwie” – poglądy Andrzeja Tomaszewskiego na temat typografii i projektowania książek

Słowa kluczowe: Andrzej Tomaszewski, typograf, typografia, projektowanie książki, kryteria oceny projektu książki, koncepcja pięknej książki.

Abstrakt

Andrzej Tomaszewski jest typografem, poligrafem i redaktorem. Jego dorobek zawodowy jest godny podziwu, a sam A. Tomaszewski, który zaprojektował szatę graficzną dla ponad 260 książek i czasopism, uważany jest za jednego z najważniejszych autorytetów z zakresu typografii w Polsce. Projektant jest również autorem wielu publikacji na temat praktycznych i teoretycznych aspektów projektowania książki. Opracowana przez niego definicja typografii jest jedną z najczęściej przywoływanych w polskiej literaturze fachowej. W 2015 roku, jako Komisarz Konkursu PTWK Najpiękniejsza Książka Roku, uporządkował i przygotował kryteria oceny publikacji biorących udział w konkursie. Badania biograficzne na temat wybitnych typografów są ważną częścią badań bibliologicznych. Pozwalają na ukazanie złożonych kwestii projektowania pięknych i funkcjonalnych publikacji. Artykuł ma na celu przedstawienie i omówienia poglądów A. Tomaszewskiego na temat definiowania typografii, zadań typografa, projektowania książki oraz koncepcji pięknej książki.

Bibliografia

• Bierkowski T., Metodyka projektowania książki. Czas na zmiany, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, E. Jabłońskiej-Stefanowicz, E. Repucho, Wrocław 2012, s. 139-146.

• Chamera-Nowak A., Roman i Andrzej Tomaszewscy w niewoli książek, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, E. Jabłońskiej-Stefanowicz, E. Repucho, Wrocław 2012, s. 217-232.

• Kaczorowski W., (Podwójne) życie książkoroba. [w:] Bibliothemata 2. Wystawa typografii Andrzeja Tomaszewskiego. Z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia twórczej pracy wśród książek, Wrocław 2018, [b.s.].

• Kontrgambit Falkbeera, scen. R. Chwałowski, reż. A. Białachowski, zdj. P. Dylik i L. Wesołowski, muz. Ł. Dziedzic, występują: S. Szczypka i A. Tomaszewski, Warszawa 2009, Muuwi Studio Filmowe.

• Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, 2008.

• Repucho E., Bierkowski T., Typografia dla humanistów, Warszawa 2018.

• Repucho E., Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI, „Acta Poligraphica” 2016, vol. 8, s. 85-97.

• Repucho E., Typografia w przestrzeni cyfrowej jako przedmiot badań bibliologicznych, „Acta Poligraphica” 2016, vol. 7, s. 37-48.

• Repucho E., Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego, Wrocław 2016, s. 7.

• Repucho E., Typografia książki współczesnej XX/XXI wieku w perspektywie bibliologicznej – cel i przedmiot badań oraz metody i problemy badawcze, [w:] Typohistorie. Wywiady i artykuły o typografii i projektowaniu pisma, Wrocław 2019, s. 135-146.

• …jesteś kwitnącą grą rozumu, jesteś ruchem króla szachowego myślenia – wywiad przeprowadzony przez M. Pest, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2013, nr 2(5), s. 117-133.

• Rozmowa z Andrzejem T. Spotkanie drugie, oprac. R. Świątek, [online] http://rafal.towarzysze.com/rozmowa-z-andrzejem-t-2/ [dostęp 03.05.2020].

• Rozmowa z Andrzejem T. Spotkanie trzecie, ostatnie, wywiad przeprowadzony przez R. Świątka, [online] http://rafal.towarzysze.com/rozmowa-z-andrzejem-t-3/ [dostęp 03.05.2020].

• Socha K., Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny, „Acta Poligraphica” 2013, vol. 2, s. 49-75.

• Świadomość projektanta – wywiad przeprowadzony przez B. Bartecką, [w:] Typohistorie. Wywiady i artykuły o typografii i projektowaniu pisma, Wrocław 2019, s. 21-31.

• Szczypka S., Wstęp [w:] A. Tomaszewski, Szelest kart. Bibliografia sentymentalna, Warszawa 2011, s. 5.

• Tomaszewski A., Circulum vitae, [w:] Bibliothemata 3. Typografia Andrzeja Tomaszewskiego, Warszawa 2019, s. 7-9.

• Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2018.

• Tomaszewski A., Dopisek do przypisów alias notek, Warszawa 2008.

• Tomaszewski A., Książka artystyczna a typografia [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red.

• M. Komzy, E. Jabłońskiej-Stefanowicz, E. Repucho, Wrocław 2012.

• Tomaszewski A., Konkurs z tradycją, „Wydawca” 2015, nr 2-5, s. 3-4.

• Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

• Tomaszewski A., Pismo drukarskie, Wrocław 1989.

• Tomaszewski A, Tożsamość książki wykład w ramach BachoTeX 2012 04.05.2012 [online] https://www.youtube.com/watch?v=7fJBoNhikXU [dostęp 01.08.2020].

• Tomaszewski A., Typografia, [w:] Encyklopedia książki. T. 2, K-Z, pod red. A. Żbikowskiej-Migoń, M. Skalskiej-Zlat, Wrocław 2017, s. 591.

• Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Opublikowane
2021-03-30
Dział
Artykuły