Cenne i rzadkie polskie superekslibrisy heraldyczne ze zbiorów Biblioteki Narodowej Rosji w St. Petersburgu

Autor

  • Sergej V. Korolev

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2009.259

Słowa kluczowe:

historia książki, historia księgozbiorów prywatnych, książkowe znaki własnościowe, badania proweniencyjne, polskie superekslibrisy, Biblioteka Załuskich w Warszawie, Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu

Abstrakt

Książki oznaczone polskimi superekslibrisami, znajdujące się w zespole druków zachodnioeuropejskich Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, pochodzą nie tylko z Biblioteki Załuskich w Warszawie. Dowodzi tego materiał źródłowy opublikowany przez Autora stanowiący prezentację (zdjęcie z opisem) ułożonych alfabetycznie 24 superekslibrisów, w tym m.in.: poety, dyplomaty, biskupa warmińskiego Jana Dantyszka (1485-1548); biskupa krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego Samuela Maciejowskiego (1499-1550); biskupa płockiego, kanclerza wielkiego koronnego, dyplomaty, bibliofila Piotra Wolskiego-Dunina (1531-1590); działacza reformacyjnego, parlamentarzysty Mikołaja Dłuskiego (ok. 1540-1584); dyplomaty Samuela Łaskiego (po 1553-1611); arcybiskupa lwowskiego, dyplomaty, bibliofila Jana Andrzeja Próchnickiego (1553-1633); profesora i podkanclerzego Akademii Krakowskiej Stanisława Bątkowskiego (zm. 1617), biskupa krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego Jakuba Zadzika (1582-1642); królowej polskiej, żony Jana III Sobieskiego Marii Kazimiery de la Grange d`Arquien (1641-1716); marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego (1683-1766).

Pobrania

Opublikowane

2020-09-15

Numer

Dział

Materiały