Interdyscyplinarne znaczenie badań nad bibliotekami powszechnymi działającymi w okresie II Rzeczypospolitej

Autor

  • Jacek Puchalski

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2009.254

Słowa kluczowe:

historia bibliotek, biblioteki powszechne, biblioteka parafialna kościoła rzymsko-katolickiego w Turośni, Białostocczyzna, II Rzeczypospolita Polska, 1918-1939

Abstrakt

Na wstępie Autor przedstawia podstawowe uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, polityczne, etniczne i kulturowe, które miały wpływ na działalności bibliotek różnych typów po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Następnie omawia społeczną rolę i funkcje bibliotek w odrodzonym państwie w latach 1918-1939, skupiając się na bibliotekach powszechnych (oświatowych, publicznych) – ok. 35 000 placówek włącznie z bibliotekami mniejszości narodowych. W ostatniej części artykułu Autor uzasadnia interdyscyplinarne znaczenie badań nad bibliotekami powszechnymi na przykładzie księgozbioru biblioteki parafialnej kościoła rzymsko-katolickiego w Turośni (powiat białostocki), spisanego w inwentarzu sporządzonym po 1930 r. Dowodzi mianowicie, że zawartość tego księgozbioru może stanowić wartościowe, uzupełniające źródło do badań nad wieloetniczną społecznością Turośni – jej problemami zdrowotnymi, poziomem kultury rolnej, problemami społecznymi i sympatiami politycznymi w danym czasie. W podsumowaniu Autor stwierdza, że ustalenia historyków bibliotek mogą być wykorzystywane przez badaczy reprezentujących inne dyscypliny naukowe i odwrotnie – historycy bibliotek mogą korzystać i korzystają z dorobku innych nauk, m.in. historycznych, socjologicznych i ekonomicznych.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-15

Numer

Dział

Artykuły