Replika na polemikę Arkadiusza Wagnera autora książki Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.

  • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk em., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Abstrakt

Ukazanie się artykułu polemicznego A. Wagnera zatytułowanego „Częścią dla ozdoby, częścią aby poznano czyia to księga iest”. Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk w 13. tomie rocznika „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” wydanym w 2019 r.[1] skłania mnie do opublikowania kilku wyjaśnień formalnych i uwag merytorycznych.

Bibliografia

• Wagner, „Częścią dla ozdoby, częścią aby poznano czyia to księga iest”. Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2019, t. 13, s. 361-380.

• M. Cubrzyńska-Leonarczyk, «Najszlachetniejszy ze wszystkich znaków własnościowych». Na marginesie lektury książki Arkadiusza Wagnera: Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, t. 11, s. 453-470.

• Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.

Opublikowane
2020-07-06
Dział
Artykuły polemiczne