„Trzy kobiety i biblioteka”. Warszawska Biblioteka Wzorowa dla dzieci i jej kierowniczki (1927-2004)

Słowa kluczowe: Biblioteka Wzorowa dla dzieci, Warszawa, Maria Gutry, Zofia Wędrychowska-Papuzińska, Sława Łabanowska, 1927-2004

Abstrakt

The Warsaw Model Library for Children, opened in Warsaw in November 1927, is one of the best-known institutions of this type in Poland. Its organization and methods of work have served, according to the name, as an organizational model of other children’s libraries. However, the library is not only a place and collections but also people – librarians. The article presents the characters of three managers of this library and their contribution to the development of such a single institution and its impact on the nationwide network of public libraries for children. The character and activity of the organizer and the first manager of the library Maria Gutry, then Zofia Wędrychowska-Papuzińska, and Sława Łabanowska, a long-time first post-war library manager, will be discussed. The fate of the library itself is the background to present their activity. The available biographical materials and archival documents collected in the library will be referred to.

Bibliografia

• Białkowska B., Sława Łabanowska (1926-2004), [w:] Żyją w naszej pamięci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Warszawa 2006, s. 261-264.

• Białkowska B., Kuźmińska K., Maria Gutry (1899-1988), [w:] Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego, [red. t. B. Białkowska, przy współudz. W. Wasilewskiej], Warszawa 1999, s. 11-24.

• Biblioteki dla dzieci w Polsce, Warszawa 1934.

• Biegajówna E., Maria Gutry, „Poradnik Bibliotekarza” 1989, nr 7/8/9, s. 61-62.

• Boelt K., Open libraries in Aalborg – a great success, „Scandinavian Library Quarterly” 2015, Vol. 48, nr 1-2, [online] http://www.slq.nu/indexe9ab.html?article=volume-48-no-1-2-2015-19 [dostęp 12.06.2020].

• Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. G. Lewandowicz-Nosal, E.B. Zybert, Warszawa 2009.

• Filipkowska-Szemplińska J., Gutry M., Katalog biblioteki wzorowej dla dzieci i młodzieży, z przedmową H. Radlińskiej, Warszawa 1927,

• Gutry M., Biblioteka wzorowa dla dzieci m.st. Warszawy, [w:] Biblioteki dla dzieci w Polsce, Warszawa 1934, s. 9-14.

• Gutry M., Doroczne seminaria w sprawach czytelnictwa dziecięcego, organizowane przez Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek Min. Kultury i Sztuki, [w:] Kim jesteś Kopciuszku czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, red. S. Aleksandrzak, Warszawa 1968, s. 294-298.

• ichele

• Gutry M., Grosglikowa B., Dwadzieścia poczytnych książek, Warszawa-Kraków 1933.

• Johannsen C.G., Staffless libraries – recent Danish public libraries experiences, „New Library World” 2012, Vol. 113, nr 7/8, s. 333-342.

• Kuźmińska K., Maria Gutry (1899-1988), „Przegląd Biblioteczny” 1989, z. 4, s. 293-297.

• Kuźmińska K., Bibliografia prac Marii Gutry, „Przegląd Biblioteczny” 1989, z. 4, s. 304-307.

• Langer H., Obraz Biblioteki Wzorowej na łamach periodyków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1929-1939), „Bibliotheca Nostra” 2016, nr 3(45), s. 73-85.

• Lewandowicz G., Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży nr V w Warszawie, Warszawa 1988, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Bieńkowskiej, mszp. przechowywany w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

• Lewandowicz-Nosal G., Biblioteka dla dzieci: miejsce magiczne, [w:] Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. nauk. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 315-325.

• Lewandowicz-Nosal G., Public libraries for children in Poland 1918-1939 – assumptions and reality, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2019-2020, t. specjalny: Dla Niepodległej, red. nauk. tomu M. Ochmański, D. Pietrzkiewicz, J. Puchalski, s. 53-72.

• Maria Gutry, [w:] Powstańcze biogramy, [online] https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-gutry,11146.html [dostęp 25.07.2019].

• Nasz Dom 1919-2019. Pedagogiki społeczne, miasto i dzieciństwo w praktyce Naszego Domu, red. nauk. M. Gołąb, Z. Sękowska, Warszawa 2019.

• Oldenburg R., The great good place: cafés, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day, New York 1989.

• Papuzińska J., Biblioteka [fragmenty wspomnień z książki Darowane kreski, Łódź 2002], „Guliwer” 2005, nr 3, s. 33-35.

• Papuzińska J., Biblioteki w służbie dzieciom, [w:] Biblioteka w otoczeniu społecznym, pod red. B. Zybert, Warszawa 2000, s. 52-77.

• Papuzińska J., Darowane kreski, wyd. 2, Łódź 2002.

• Papuzińska J., Idee korczakowskie drogowskazem – Zofia Wędrychowska-Papuzińska, [w:] Z książką do ludzi, Warszawa 1992, Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, t. 2, s. 81-88.

• Papuzińska J., Zofia Wędrychowska-Papuzińska (1905-1944). Wspomnienie córki, [w:] Żyją w naszej pamięci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Warszawa 2006, s. 133-138, przedruk z Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego, [red. t. B. Białkowska, przy współudz. W. Wasilewskiej], Warszawa 1999.

• Pęska L., Felicja Neubert (1904-1978), [w:] Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego, [red. t. B. Białkowska, przy współudz. W. Wasilewskiej], Warszawa 1999, s. 63-70.

• Rybicka G., Zofia Wędrychowska, [w :] Wspomnienia o Władysławie Spasowskim, pod red. M. Szulkina, Warszawa 1961, s. 231-248.

• Skrobiszewska H., Pani Maria Gutry – ktoś, komu się udało, „Przegląd Biblioteczny” 1989, z. 4, s. 297-304.

• Szkoła na Wiejskiej, red. K. Kujawska i in., Warszawa 2007.

• Umerska Z., Pani Sławeczka (1926-2004), „Poradnik Bibliotekarza” 2004, nr 7-8, s. 46-47.

• W bibliotece dla dzieci. Poradnik metodyczny, red. I. Nieczowa, wyd. 1, Warszawa 1965; wyd. 2, 1972.

• Wasilewska E., Sława Zofia Łabanowska (1926-2004), [w:] Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007, red. tomu M. Lenartowicz, Warszawa 2010, s. 126-136.

• Witkowska A., 25 rocznica śmierci Zofii Wędrychowskiej-Papuzińskiej, „Bibliotekarz” 1969, nr 6, s. 189-190.

• Wskazówki w sprawie organizacji bibliotek dla dzieci i księgozbiorów dla dzieci w publicznych bibliotekach powszechnych, [w:] Przepisy prawne dla bibliotek powszechnych, zebrał i oprac. T. Zarzębski, Warszawa 1965, s. 67-74.

• Zając M., Biblioteki i młodzież: przyjaciele, wrogowie, nieznajomi?, [w:] Biblioteka w otoczeniu społecznym, pod red. B. Zybert, Warszawa 2000, s. 78-95.

Opublikowane
2020-07-06
Dział
Artykuły