Drukarze i wydawcy hebrajskich i żydowskich druków w Przemyślu

Słowa kluczowe: Przemyśl 1869-1939, drukarze żydowscy, wydawcy żydowscy, druki hebrajskie, druki w jidysz

Abstrakt

This article was written during the work on a monograph of Hebrew and Yiddish publications printed or published in Przemyśl. It is based on materials collected for the chapter dedicated to biographies of printers and publishers of such publications who were active in Przemyśl from the year 1869 - the beginning of Hebrew and Yiddish printing in Przemyśl – until the outbreak of the World War II. The article divides into two main parts. The first is dedicated to biographies and achievements of the printers Dov Ber Lorje and the Knoller and Żupnik families; the second focuses on the Amkraut and Freund publishing families.

Bibliografia

• Aszkenazy M.Ch., Sefer Malkiel, Przemyśl 1871.

• Attar Ch. ibn, Riszon le-Cijjon, Przemyśl 1871.

• Auerbach I.M., Imrej bina, Przemyśl 1885.

• Bednarski Sz., Materyały do historyi o drukarniach w Polsce, a mianowicie o drukarniach lwowskich i prowincyonalnych, Lwów 1888.

• Ber I.D., Kahal chasidim he-chadasz, Przemyśl 1902.

• Ber I.D., Mewaser cedek, Przemyśl 1870.

• Bedarsi J., Bchinat olam, Przemyśl 1872.

• Birkat ha-mazon, Lemberg 1865.

• Ehrenkranz Zbarażer B.W., Makal noam, Lemberg 1868.

• Eibenschütz D.S., Kad ha-kemach, Przemyśl 1898.

• Eibenschütz J., Niflaot hadaszot, Przemyśl 1910.

• Friedberg Ch.B., Toldot ha-dfus ha-iwri be-Polania mi-reszit hiwasdo be-sznat 694 we-hitpatchuto ad zmanenu, wyd. 2, Tel Awiw 1950.

• Friedman I., Irin kdiszin, Przemyśl ok. 1930.

• Ganz A.L., Pnej arie, Przemyśl 1895.

• Gebel M., Tate mames cures, muzyka S. Mogulesco, Przemyśl-Kraków 1907.

• Hagada szel Pesach, Przemyśl 1910, 1925.

• Handbuch des Statthalterei-Gebiets in Galizien für das Jahr 1865, Lemberg 1865.

• Jafec J., Or ha-chaim, Przemyśl 1873, 1883.

• Jagusztyn A., Drukarstwo regionu przemyskiego w okresie II Rzeczypospolitej, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1980, t. 2, s. 133-150.

• Jakimyszyn A., Żydowska książka religijna drukowana we Lwowie w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia, [w:] Lwów. Miasto - Społeczeństwo - Kultura. T. 9: Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak i Ł.T. Sroka, Kraków 2014, s. 157-177.

• Joles J.C., Mlo ha-roim, Przemyśl 1884.

• Kahane A., Masot al sofrim u-anszej szem, Przemyśl 1934.

• Kahane A., Sefer ha-bdichot we-ha-halacot, Przemyśl 1935.

• Kahane A., Szirej gola we-geula, Przemyśl 1933.

• Knoller Ch., Ben cheled, Przemyśl 1900.

• Knoller Ch., Daat kdoszim, Przemyśl 1892.

• Knoller Ch., Dwar jom be-jomo, Przemyśl 1907, 1933.

• Knoller Ch., Kwod chachamim, Przemyśl 1898.

• Knoller Ch., Megilat Eicha, Przemyśl 1893.

• Knoller Ch., Megilat Ester, Przemyśl 1894.

• Knoller Ch., Megilat Kohelet, Przemyśl 1891, 1896.

• Knoller Ch., Megilat Rut, Przemyśl 1893.

• Knoller Ch., Megilat Szir ha-Szirim, Przemyśl 1890, 1894.

• Knoller Ch., Midrasz Raba al ha-Tora, Przemyśl 1932, 1936.

• Knoller Ch., Perusz al Midrasz Raba, Przemyśl 1936.

• Knoller Ch., Pri chaim, Przemyśl 1883, 1936.

• Kordowero M., Sidur tefilah ke-minhag Sefarad: helek rishon 'im perush Tefilah le-Mosheh, Przemyśl 1891.

• Machzor [modlitwy na Nowy Rok i Sądny Dzień], Przemyśl 1902.

• Machzor [modlitwy na na trzy święta pielgrzymie: Pesach, Szawuot i Sukot], Przemyśl 1902.

• Mahl M., Jesodot ha-refua o gidul banim, Przemyśl 1912.

• Meisels J.Ch.L., Tiferet Josef, Przemyśl 1869.

• Michelson A.C.S.B., Dower szalom, Przemyśl 1930.

• Mikraot Gdolot, Przemyśl 1899, 1903.

• [Nekrolog Chaima Knollera], „Ognisko” 1927, nr 9, s. 3.

• Neumüntz M.E., Halacha le-Mosze, Przemyśl 1874.

• Nitzani D., Batej dfus iwriim be-Pszemiszl, [w:] Sefer Pszemiszl (Przemyśl Memorial Book), red. A. Menczer, Tel Awiw 1964, s. 89.

• Ohalej Szem, Przemyśl 1929.

• Pięcioksiąg Mojżesza. Ks. 1-5, w języku hebrajskim z przekł. pol. Józefa Miesesa, Przemyśl 1931.

• Raszi, Likutej ha-pardes, Lemberg 1866.

• Ricchi R.E.Ch., Maase choszew, Przemyśl 1883.

• Rosenstein N., Lurie R., The Lurie Legacy. The House of Davidic Royal Descent, Bergenfield (N.J.) 2004.

• Scharfstein C., Soferman R., Sfatenu, Przemyśl 1909.

• Siciak A., Druki przemyskie 1754-1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002.

• Siciak A., Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl 2012.

• Sleziński J., Neu verbesserter Wegweiser der kön. Hauptstadt Lemberg oder Uebersicht sämmtlicher Herrn Hauseigenthümer mit Angabe der Hausnummern, Gassen und Pfarreien, Lemberg 1863.

• Słowacki J., Awi ha-nigafim be-midbar El-Arisz, tłum. M.D. Geszwind, Przemyśl 1883.

• Szapira C.E., Agra dekala, Przemyśl 1910.

• Szapira C.E., Klej ha-roim, Przemyśl 1883.

• Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1872, Lwów 1872.

• Szirej tiferet, Przemyśl 1871.

• Szirej zimra, Przemyśl 1902.

• Szpital żydowski w Przemyślu (Księga jubileuszowa) 1924-1934, Przemyśl 1935.

• Tewel D., Nefesz Dawid, Przemyśl 1878.

• Tfila jafa, Przemyśl 1896.

• Trau H., Ha-klojz ha-gadol we-klojzlech, [w:] Sefer Pszemiszl (Przemyśl Memorial Book), red. A. Menczer, Tel Awiw 1964, s. 126.

• Ulmer N., Statystyka stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych w Galicyi z W. Księstwem Krakowskiem za rok 1894… 1912, Lwów 1895-1913.

• Vital Ch., Limudej acilut, Lwów 1850.

• Warszawiak J., Słowacki w języku Biblii, „Nasz Przegląd” 1939, nr 190, s. 19.

• Weisel N.H., Szirej tiferet. Przemyśl 1870.

• Wunder M., Meorej Galicja. Enciklopedia le-chachmej Galicja (Meorei Galicia. Encyclopedia of Galician Rabbis and Scholars). T. 1-6, Jeruszalaim 1978-2005.

Opublikowane
2020-07-06
Dział
Artykuły