Collection of Incunabula from the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv: main provenancestock-keeping units

Słowa kluczowe: badania proweniencyjne, księgozbiory historyczne, oprawy książkowe, znaki własnościowe, Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine (LNSLU)

Abstrakt

The article contains characteristics of incunabula from Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine (LNSLU) collection. The author provides sources from which the collection of 15th century prints gathered in LNSLU has been obtained: the Ossoliński National Institute, including family deposit collections of the Pawlikowski and Chrzanowski families; the Dzieduszycki family book collection; the library of the People’s House in Lviv including Anton Petrushevich’s collection; the library of Shevchenko Scientific Society; collection of the Byzantine library „Studion” founded by Andrey Sheptytsky, as well as book collections from Basilian monasteries and church libraries. The article describes the history of the dissemination of incunabula in previous centuries, their circulation in the Galician millieu (in the lands under the Austrian partition), gives the names of their owners and characterizes provenance forms.

Bibliografia

Handwritten sources

Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine:

• Archive, description 1, Ms. 2: Byblyoteky h. L’Vova v XVI-XVII stoletyyakh.

• Archive, Rare Book Dept.: F.P. Maksymenko, Retsenziya na mashynopys kataloha «Inkunabulyl’Vivs’Koyi Naukovoyi Biblioteky im. V. Stefanyka Akademiyi».

• Ms. Dept., F. 9, o/n., Ms. 5383: Naukovì pracì vìddìlu starodrukìv, rarìv ta muzeâknižki.

• Ms. Dept., F. 54, op. 5, spr. 36: Dokumenty Dyrektsiyi Natsional’Noho zakladu im.Ossolins’Kykh u L’Vovi za 1917 r.

Scientific Library of Ivan Franko National University of Lviv:

• Ms. 1525 ІІІ: Materialy naukovoyi konferentsiyi, prysvyacheni 500-richnomu yuvileyu knyhodrukuvannya, L’Viv, 25-26 zhovtnya 1940 r.

The Ossoliński National Institute:

• Ms. 17059/ІІ: Akt peredachi biblioteky Natsional’Noho zakladu im. Ossolins’Kykh do skladu L’Vivs’Koyifiliyi Biblioteky AN URSR.

• Ms. 17059/ІІ: Protokoły przekazania bibliotek lwowskich Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1940 r.

Studies, printed catalogues:

• Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie. Vol. 1: A-M, Warszawa-Kraków 1926.

• Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Vol. 1-7, Leipzig 1925-1940; Vol. 8-12, Stuttgart 1978-2013.

• Gwioździk J., Różycki E., Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie, Warszawa 2008.

• Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, ed. A. Kawecka-Gryczowa. Vol. 1, M. Bohonos, E. Szandorowska, Wratislaviae 1970; Vol. 2: Addenda. Indices, comp. M. Bohonos, M. Spandowski, E. Szandorowska, Wratislaviae 1993.

• Inkunabuly L’Vivs’Koyi Naukovoyi Biblioteky im. V.Stefanyka Akademiyi Nauk URSR. Kataloh, ed. R.Y. Lucyk, L’viv 1974.

• Kachur I., Inkunabuły z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, “Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” [2017], no. 28, p. 41-52.

• Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, ed. D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017.

• Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, based on K. Piekarski materials, ed. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956.

• Kataloh paleotypov yz fondov L’vovskoy nauchnoy byblyoteky ym. V. Stefanyka AN USSR, ed. R.S. Kharabadot, R.M. Byhanskyy, Kyev 1986.

• Kiselev N.P., Pyatisotletiyeknigopechataniya (Vystavka i konferentsiya vo L'vove), “Istorik Marksist” 1941, vol. 1, pp. 100-109.

• Leeuwen J.S. van, The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600, Kraków 2011.

• Lewicka-Kamińska A., O trzech introligatorach krakowskich z przełomu XV i XVI wieku, Kraków 1980.

• Maurer R., Urzędnicy kancelaryjni królów polskich z lat 1434-1506. Studium dyplomatyczne, Brody 1881.

• Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska, Ms. 258. Vol. 1: Text, ed. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, collab. R. Grzesik, Kraków 2004.

• Morawski K., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie. Z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Vol. 2, Kraków 1900.

• Nemyrovskyy E., Nachalo slavyanskoho knyhopechatanyya, Moskva 1971.

• Papée F., Adam z Wilna, [in:] Polski słownik biograficzny. Vol. 1, Kraków 1935, p. 21.

• Piekarski K., Inkunabuły i polonica XVI wieku w bibliotece katedralnej we Lwowie, “Silva Rerum” 1927, vol. 3, pp. 69-72.

• Pershodruky (inkunabuly) Naukovoyi Biblioteky L’vivs’koho Universytetu. Kataloh, ed. F. Maksymenko, L’viv 1958.

• Prusiewicz A., Biblioteki na Podolu i ich exlibrisy, “Exlibris” 1922, no. 4, pp. 73-78.

• Romanyuk M., Havrylyuk Volodymyr, “Ukrayins’Kazhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklopedychnoho slovnyka” 2002, vol. 9, pp. 56-58.

• Sułecki S., Inkunabuły kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki karmelitów na Piasku w Krakowie, [in:] Książka dawna i jej właściciele. Vol. 1, ed. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, pp. 269-286.

• Triller E., O inkunabułach w zbiorach lwowskich, “Roczniki Biblioteczne” 1967, no. 1-2, pp. 183-192.

• Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.

• Zbiór dawnych dyplomatów i aktów miast: Wilna, Kowna, Trok, prawosławnych monasterów, cerkwi i w różnych sprawach. Part 1, Vilnius 1843.

Opublikowane
2020-07-06
Dział
Artykuły