Characteristics of the Polish film press market in the academic literature: from the first film journals until 1939

Słowa kluczowe: film press, movie, periodicals, press market, censorship

Abstrakt

The Polish film press in the first half of the 20th century (1913-1939) tried to find its place in the Polish publishing market. Inspired by film thought and still developing Polish and global cinematography, the Polish press wanted to uphold true art. However, the times of censorship, interference of state authorities, fragile publishing politics, and omnipresent commercialism have all strongly influenced the history of the Polish film press. The article mainly presents the history and characteristics of film journals, dividing them into those loyal to the art of cinematography, as well as those that have been commercially influenced by film in general. It describes their profiles, forms, language, as well as editorial policy of individual editorial offices used to get valuable readers.

 

Bibliografia

• Belmont L., Hołd kinematografowi, “Wolne Słowo” 1909, no 44-45, pp. 14-16.

• Bocheńska J., Polska myśl filmowa do roku 1939, Warszawa 1974.

• Braude T., Film jako forma porozumiewania się, “Reporter Filmowy” 1933, no 1, p. 3.

• Bystroń J., Socjologia kina “Ekran” 1919, no 11, pp. 1-3.

• Chrzanowski I., W obronie teatru, “Scena i Sztuka” 1909, supplement no 1 to no 37, p. 3.

• Dębicki I., Czy kinematograf profanuje dzieło sztuki?, “Tygodnik Ilustrowany” 1911, no 51, p. 1025.

• Gierszewska B., “Kino”(1930-1939) przełom w czasopiśmiennictwie filmowym, “Folia Bibliologica” 1992/1993, no 40/41, pp. 75-85.

• Gierszewska B., Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Kielce 1995.

• Gierszewska B., Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie?, Kielce 2001.

• Habielski R., Ewolucja Prawa Prasowego w Drugiej Rzeczypospolitej. Zakres i recepcja, “Studia Medioznawcze” 2013, no 4 (55), pp. 79-92.

• Halberda M., Polska prasa filmowa do 1929 roku, “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1989, no 28/4, pp. 23-32.

• Hendrykowska M., Kronika kinematografii polskiej 1895-1997, Poznań 1999.

• Irzykowski K., Śmierć kinematografu, “Świat” 1913, no 21, pp. 1-3.

• Jewsiewicki W., Polska kinematografia w okresie filmu niemego, Łódź 1966.

• Jewsiewicki W., Przemysł filmowy w Polsce w okresie międzywojennym (1919-1939), Łódź 1951.

• Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

• Sobczak J., Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich, Poznań 2009.

• Ungurian A., Krytyka krytyków, “Ekran” 1935, no 2, p. 28.

• Wielkopolska M.J., O krytyce filmowej, “Świat Filmu” 1935, no 3, p. [6].

• Zagórski A., Przyszłość kinematografu, “Scena i Ekran” 1913, no 1, pp. 9-12.

Opublikowane
2020-04-19