Pokolenie wolności. Postęp i nowoczesność w czasopismach dla młodzieży w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Słowa kluczowe: młodzież, dzieci, dwudziestolecie międzywojenne, postęp, nowoczesność, edukacja, czasopisma dla młodzieży.

Abstrakt

The aim of article is to identify model of progress and modernity in popular Polish magazines such as ”Płomyk”, ”Młody Technik” and ”Dziś i Jutro” from 1919-1939, also to describe educational goals of contents from a field of science, motorization, radio-broadcasting, sport, health and recreation. The author has made the attempt to prove relationships of science articles with the idea of progress popularized in all areas of life in the interwar period. The article is supportive for recognition of educational goals of youth magazines, in circumstances when their goals were possibly correlated with school curriculum and dominant nurturing values of researched period.

 

Bibliografia

Materiały

• Chodecki W., Jak ustrzec chorób zakaźnych - dokończenie, „Płomyk” 1926, nr 26, s. 412-413.

• Chodecki W., Strzeżcie się szkarlatyny!, „Płomyk” 1926, nr 2, s. 31.

• Dłużewska Z., O ładnych włosach i myciu głowy, „Płomyk” 1936, nr 4, s. 67.

• Fudakowska A., Ikar, „Płomyk”, 1926, nr 15, s. 229-230.

• Gębicka M., Sport, „Dziś i Jutro” 1928, nr 2, s. 38.

• Grudziński K., Dziesięciolecie komunikacji lądowej w odrodzonej Polsce, „Płomyk” 1928, nr 12, s. 267-272.

• H.N, Moja pierwsza piłka koszykowa, „Dziś i Jutro” 1926, nr 22, s. 370-371.

• Kasiński A., Polskie sportsmenki, „Dziś i Jutro” 1933, nr 8, s. 222.

• Krzepkowski M., O balonach, „Płomyk” 1926, nr 15, s. 225-229.

• Malec S., Co to jest tzw. naukowa organizacja pracy?, „Młody Technik” 1933, nr 1, s. 23-24.

• Ostrowski J., Zuchy, „Płomyk” 1923, nr 2, s. 23-26.

• Przanowski W., Techniczne wykształcenie młodzieży i potrzeby państwa, „Młody Technik” 1932, nr 1, s. 2-3.

• Rauch-Sobolewska I., O płonicy i szczepieniach przeciwpłoniczych, „Płomyk” 1926, nr 8, s. 126-128.

• S.M.T, Hucząca woda, „Dziś i Jutro” 1926, nr wakacyjny [12-13], s. 187-191.

• Siudutówna Z., Dzień sportu, „Dziś i Jutro” 1933, nr 9, s. 259-260.

• Soplica J., Młodzież wobec zbiorów etnograficznych, „Dziś i Jutro” 1926, nr wakacyjny [12-13], s. 194-195.

• Starowieyska-Morstinowa Z., Czy rzeczywiście są inne czasy?, „Dziś i Jutro” 1932, nr 7, s. 147-148.

• Szczęsny W., Radjo, „Płomyk”1926, nr 29, s. 449-453.

• Własowski J., Na samolocie, „Płomyk” 1923, nr 8, s. 113-115.

• Z bliska i z daleka, „Płomyk” 1926, nr 15, s. 239-240.

• Z bliska i z daleka, „Płomyk” 1926, nr 5, s. 71.

Opracowania

• Copleston F., Historia filozofii. Tom 9. Od Maine de Birana do Sartre’a, Warszawa 2006.

• Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Warszawa 1964.

• Dzieniakowska J., Czytelnictwo uczniów w zaleceniach decydentów oświatowych i praktyce szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, pod. red. A. Żbikowskiej-Migoń przy współudziale A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 297-308.

• Faber-Chojnacka A., Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1995.

• Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-2000, Wrocław 2016.

• Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Część 1: 1918-1945. Materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych, Kraków 1990.

• Kabzińska Ł., Kabziński K., Wybrane aspekty zagrożonego dzieciństwa w dwudziestoleciu międzywojennym, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2012, nr 4, s. 11-43.

• Kot W., Historyczny przegląd orientacji filozoficznych, Poznań 2003.

• Langer H., Biblioteka szkoły powszechnej miejscem edukacji czytelniczej i bibliotecznej (1918-1939), [w:] Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI – XX wieku), pod red. M. Jarczykowej i A. Bajor, Katowice 2012, s. 171-190.

• Łaszewska-Radwańska B., Czasopisma dla dzieci i młodzieży – od „Rozrywek dla dzieci” do wybuchu drugiej wojny światowej, [online] http://www.ebib.pl/2006/79/a.php?laszewska [dostęp 15.12.2017].

• Magiera E., Prasa młodzieżowa Drugiej Rzeczypospolitej, jako miejsce popularyzowania wychowania państwowego, [w:] Z dziejów oświaty polskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian, pod red. I. Kość i E. Magiery, Szczecin 2007, s. 125-143.

• Magiera E., Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin 2003.

• Morawiec E., O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych. Studium z historii pojęcia nowoczesności, Warszawa 2012.

• Radwańska H., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, [w:] H. Radwańska, M. Gutry, B. Grosslikowa, Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Referaty wygłoszone na II Polskim Kongresie Pedagogicznym w Wilnie, Warszawa 1922, s. 5-24.

• Sadowska J., Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933, [online] http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3123/1/doktorat.pdf [dostęp 15.04.2018].

Opublikowane
2020-04-19