„Odnowa”, „Osnowy Literackie”, „Wymiary” (1938–1939): wybory literackie orężem w budowaniu odrodzonej Ojczyzny?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2020.206

Słowa kluczowe:

czasopiśmiennictwo, literatura, kultura, książka, „Odnowa. Miesięcznik społeczno-literacki”, „Osnowy Literackie”, „Wymiary. Miesięcznik społeczno-literacki”

Abstrakt

Two decades after independence recovering Polish intellectuals and writers were looking for new Poland ideal form. Close to the end of the thirties in twentieth century, in view of unstable situation in Poland and into the world, book and press became important tool for promotion of political and cultural ideas coming from different political groups. Taking into account this perspective special attention should pay on the editorial and literary organisation, developed fast in last years before the World War II. The aim of this presentation is to show the role of local social and literary journals from Lodz area (“Odnowa”, “Osnowy Literackie”, “Wymiary”), issued just before WWII, in creating of cultural and social attitude. It will be analyse 20 numbers of selected periodicals, covered years 1938-1939. The collected material will be used to find answers for below listed questions: how literal taste of readers was formed; how the selected journals met needs of society in the area of culture and ideology; in this very important moment for Poland.

 

Bibliografia

• Adamczyk-Zaremba M., Bojowe pieśni, „Osnowy Literackie” 1939, nr 2 (6), s. 9.

• [Andrzejewski J. i in.], Dokąd zmierza młoda literatura?, „Wymiary” 1938, nr 3, s. 55-57.

• Boleski A., Przymierze literackie, „Osnowy Literackie” 1938, nr 2, s. 3-4.

• Breton A., Éluard P., Uwagi o poezji, „Osnowy Literackie” 1938, nr 2, s. [1]-2.

• W. L. Brudziński, Czasy dzisiejsze, „Wymiary” 1939, nr 10, s. 64-65.

• Brzękowski J., O klasycznym i romantycznym widzeniu poezji, „Wymiary” 1938, nr 6, s. 137-138.

• Całka M., „Pion” na tle czasopism literackich dwudziestolecia międzywojennego. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Oskara S. Czarnika, Łódź 2004 [maszynopis].

• Csorba T., Polsko-węgierskie stosunki kulturalne w ciągu 20 lat niepodległości Polski, „Odnowa” 1938, nr 1, s. 2-4.

• Czernik S., «Nieporozumienia» autentyzmu, „Odnowa” 1938, nr 1, s. 10.

• Dobrowolski S. R., Ku nowej epopei, „Wymiary” 1939, nr 11, s. 73-74.

• Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.

• Kamiński W., Duma o nieznanym towarzyszu, „Osnowy Literackie” 1938, nr 4, s. 8.

• Kamiński W., Kilka słów o poezji współczesnej, „Osnowy Literackie” 1938, nr 1, s. 26-27.

• Kamiński W., Oskarżam Was!, „Osnowy Literackie” 1939, nr 2 (6), s. [3]-4.

• Kamiński W., Pieśń o Naczelniku Kościuszce z Placu Wolności, „Osnowy Literackie” 1938, nr 1, s. 13-14.

• Kamiński W., Traugutt (Fragment), „Osnowy Literackie” 1938, nr 2, s. 12-13.

• Kasprowicz A., W czas wychodzimy wieczorny, „Odnowa” 1938, nr 1, s. 6.

• Krzyżanowski J., Miłaszewski S., Wohnout W., Literatura w Polsce odrodzonej, „Wymiary” 1938, nr 7, s.157-160.

• Lubnaar W., Ojczyzna. Fragment, Bojowe pieśni, „Osnowy Literackie” 1939, nr 2 (6), s. 16.

• Łaszowski A., O postawie pisarza, „Odnowa” 1939, nr 2, s. 25

• Myśli przewodnie: zarys ideologiczno-programowy Towarzystwa Art.-Lit. w Łodzi, „Wymiary” 1938, nr 1, s. 7-8.

• Nowacki T., Jednostka i kultura, „Odnowa” 1939, nr 2, s. 23-24.

• O.Sn., O fundusz kultury literacko-artystycznej dla Łodzi, „Osnowy Literackie” 1939, nr 1 (5), s. 3-4.

• O.Sn., Złota Księga Polskiego Związku B. Kombatantów Francuskiej Legii Cudzoziemskiej w Łodzi, „Osnowy Literackie” 1938, nr 2, s. 5.

• Paczkowski A., Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939): ogólna charakterystyka statystyczna, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, t. 1, nr 1, s. 49-88.

• Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980.

• Piechal M., Hańba naszego wieku, „Odnowa” 1939, nr 2, s. 33.

• Pleszkun-Olejniczakowa E., Czasopisma kulturalne w Łodzi. Dwudziestolecie międzywojenne, „Tygiel Kultury” 1996, nr 4, s. 75-78.

• Pleszkun-Olejniczakowa E., Kulturowy rozwój Łodzi w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 3, s. 7-24.

• Pstrokański S., By orły na błękicie, „Osnowy Literackie” 1938, nr 4, s. 16.

• Rok czasu pod znakiem „Osnowy”, „Osnowy Literackie” 1938, nr 4, s. 6-7.

• Sarnecki T., Na zwrotnicy dziejów, „Wymiary” 1939, nr 10, s. 51-52.

• Sarnecki T., Przegląd prasy, „Wymiary” 1938, nr 4, s. 97-98.

• Sarnecki T., Przegląd prasy, „Wymiary” 1939, nr 8, s. 23.

• Sarnecki T., Przegląd prasy, „Wymiary” 1939, nr 12, s. 127-128.

• Sierocka K., Czasopisma literackie, [w:] Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Warszawa 1975, s. 81-135.

• Skwarczyńska S., Literatura katolicka, „Odnowa” 1938, nr 1, s. 5-6.

• Sowiński K., Spojrzenie na pierwsze lata, „Wymiary” 1938, nr 6, s.135-136.

• Spychalski J., Wodzowi, „Osnowy Literackie” 1939, nr 2 (6), s. [2].

• Strzelecki W., Brygada bez szarż, „Osnowy Literackie” 1939, nr 2 (6), s. [2].

• Szubert E., Rola grupy ideowej w środowisku łódzkim, „Wymiary” 1938, nr 1, s. 19.

• Teslar J. A., Polsko-francuskie stosunki kulturalne w ciągu 20-lecia niepodległości Polski, „Odnowa” 1939, nr 2, s. 27-28.

• Timofiejew G., Od kontemplacji do kierunkowości, „Wymiary” 1938, nr 1, s. 4-5.

• Wencel K., Współczesna poezja hiszpańska, „Wymiary” 1938, nr 2, s. 46-47.

• Werner B., Prośba do drzew, „Osnowy Literackie” 1939, nr 1 (5), s. 11.

• W służbie idei, „Osnowy Literackie” 1938, nr 4, s. 26.

• W. K. [Kamiński], Kompromitacja poezji współczesnej, „Osnowy Literackie” 1939, nr 2 (6), s. 17.

• Winowska M., Religia i poezja, „Odnowa” 1938, nr 1, s. 7.

• Zaremba-Adamczyk M., Oddanie buławy, „Osnowy Literackie” 1938, nr 1, s. nlb.

• Zaremba-Adamczyk M., Rapsod Marszałkowy, „Osnowy Literackie” 1938, nr 1, s. 2-4.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-19