The 2nd Polish Republic in underground publications in the Polish People’s Republic

Słowa kluczowe: 2nd Polish Republic, Polish People’s Republic, democratic opposition, independent publishing movement, Józef Piłsudski, Roman Dmowski

Abstrakt

The article outlines the achievements of an independent publishing movement in the, ruled by communist’s, Polish People’s Republic concerning the pre-war Second Polish Republic. It was advisable that the characters and themes from the history of pre-war Poland were popular among underground publishers and that they were overlooked. At the same time, the article presents a dispute between supporters of the idealized vision of the Second Polish Republic and its critics.

 

Bibliografia

• BT [Barbara Toruńczyk], Dlaczego endecja?, ”Res Publika” 1979, no 2, pp. 58-68.

• Dabert D., Między wizją a spełnieniem. Profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982-1989, Poznań 2014.

• Davies N., Dziedzictwo rozczarowania. Polski eksperyment niepodległościowy 1914- 1989, Warszawa: Międzyzakładowa Struktura ”Solidarności”, 1986.

• Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej ”KOR”, introduction and compilation A. Jastrzębski, Warszawa 2014.

• Friszke A., Czasopisma ”drugiego obiegu”, [in:] Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, ed. by U. Jakubowska, Warszawa 2011, pp. 383-462.

• Hall A., Polemika z ”Cieniami zapomnianych przodków”, ”Bratniak” 1978, no 6-7, pp. 13-17.

• Hall A., [Słowo wstępne], [in:] R. Dmowski Myśli nowoczesnego Polaka, Gdańsk: Młoda Polska, 1981.

• Klincz J. [właść.: Joanna Szczęsna], Rajd po skrzynkach, ”Tygodnik Mazowsze” 29 VII 1987, no 218, p. 1, 3.

• Jarska N., Olaszek J., Co czytała opozycja? Książki drugiego obiegu jako wyraz tożsamości politycznej, ideowej i kulturowej opozycji w PRL (1976-1989), [in:] Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, ed. by P. Gasztold-Seń, N. Jarska and J. Olaszek, Warszawa 2016, pp. 145-162.

• Jasienica P., Pamiętnik, Warszawa: Międzyzakładowa Struktura Solidarności, 1986.

• K.P., Piłsudski Józef, [in:] Niezależna Encyklopedia Powszechna. Vol. 2: A-Z, Warszawa: Prawy Margines, 1988, pp. 55-59.

• Karski J., Wielkie mocarstwa a Polska (Od Wersalu do Września), Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, 1987.

• Kryptonim ”Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej ”KOR” 1976-1981, selection, introduction and compilation Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.

• Kuroń J., Macierewicz A., Michnik A., Sprawa polska – sprawa rosyjska, ”Głos” 1977, no 1, pp. 11-14.

• Kuroń J., Testament, ”Polityka” 22 VI 1996, no 25, pp. 69-72.

• Łepkowski T., Myśli o historii Polski i Polaków, Warszawa: CDN, 1983.

• Lipski J.J., KOR. Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej, introduction wstęp A. Friszke, compiled by G. Waligóra, J.T. Lipski, Warszawa 2006.

• Michnik A., Cienie zapomnianych przodków (fragmenty), ”Poglądy. Pismo społeczno-polityczne” 1985, no 5.

• Michnik A., Cienie zapomnianych przodków, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.

• Michnik A., Gnidy i anioły, ”Zapis” 1979, no 9.

• Mielnicki L. [właść.: Edmund Reński], Skradzione sztandary PPS, Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, 1987.

• Niezależna encyklopedia powszechna. T. 2: A-Z, Warszawa: Prawy Margines, 1988.

• Olaszek J., Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Warszawa 2015.

• Paczkowski A., Przeszłość jako obszar starcia o legitymizację – manewry obronne PZPR w okresie finalnego kryzysu systemu, [in:] Meandry legitymizacji. Studia i analizy, ed. by I. Pańków, Warszawa 2011.

• Parfianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016.

• Piłka M., Deformacje w wykładzie historii w podręcznikach dla szkół średnich, Warszawa: Wydawnictwo MKK, 1984

• Piłsudski J., Bibuła, Warszawa: wydawca, 1978.

• Plate S., Duże przesłania w małym formacie. Znaczki poczty niezależnej w latach osiemdziesiątych w Polsce, [in:] Czas bibuły. Mechanizmy – ludzie – idee. Vol. 2, ed. by R. Wróblewski, Wrocław 2013, pp. 147-163.

• Skórzyński J., Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989, Warszawa 2014.

• Stobiecki R., Józef Piłsudski i jego miejsce w narodowym imaginarium, [in:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, ed. by A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Taborek, L. Zaszkilniak, Warszawa-Łódź 2012.

• Wasiutyński W., Czwarte pokolenie. Szkice z dziejów nacjonalizmu polskiego, Warszawa: “Periculum”, 1987.

• Wat A., Mój wiek, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980.

• Wierzbicki P., Myśli staroświeckiego Polaka, Warszawa: Głos, 1985.

• WK [Wojciech Karpiński], Cień Piłsudskiego, ”Res Publika” 1979, no 2, pp. 69-78.

• Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.

• Zaremba P., Operacja Wisła, [s.l.]: SW, 1985.

• Żenczykowski T., Dwa komitety 1920,1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Kraków: [s.n.], 1983.

• Żeromski S., Na probostwie w Wyszkowie, foreword J.J. Lipski, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.

• Ziembiński W., Pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej, ”Opinia” 1 XII 1977, no 8, p. 3.

• Zułowski M., [właść.: Ryszard Zieliński] Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920, Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1978.

• Życie na przekór. Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980- 1989) – nowe tropy i pytania badawcze, ed. by B. Noszczak, Warszawa 2016.

Opublikowane
2020-04-19
Dział
Dziedzictwo kultury