Kształtowanie tożsamości polskiej w okresie zaborów oraz umacnianie świadomości narodowej w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie Towarzystwa Czytelni Ludowych w powiecie tucholskim

  • Paweł Redlarski Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Tuchola, Polska
Słowa kluczowe: Towarzystwo Czytelni Ludowych, biblioteka, powiat tucholski, Tuchola, zabór pruski, świadomość narodowa

Abstrakt

The Society of People’s Readings established in 1880 had a great influence on shaping the national consciousness of Poles living under the occupation. The main aim of the society was to be realized through the creation of a library network in the areas of the Prussian partition. People who lead the library of the Society of People’s Readings should not only share books, but above all, broaden the horizons of people from the lower social layer. That is why popular science meetings, reading meetings, evening parties and folk rallies were organized. In the Tuchola County in 1914 there were 12 libraries with 728 books in their collections. In 1921, the Tuchola district committee, consisting of 14 libraries, was one of the most energetic in the Pomeranian Voivodship.

 

Bibliografia

• Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, zespół Landratsamt Tuchel, sygnatura 41

• Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, zespół Towarzystwo Czytelni Ludowych w Grudziądzu., sygnatura 14, 31, 37, 43.

• 55 lat pracy T.C.L. dla Polski 1880-1935. Rzut oka na historię Towarzystwa Czytelni Ludowych, Poznań 1935.

• A.S., Wysyłki książek z centralnego biura T.C.L., „Przegląd Oświatowy” 1910, z. 1, s. 17-19.

• Do bibliotekarzy, „Przegląd Oświatowy” 1912, z. 10, s. 252-256.

• Drugi Zjazd Oświatowy Towarzystwa Czytelni Ludowych na Pomorze, „Przegląd Oświatowy” 1921, lipiec-wrzesień, s. 43-47.

• Jakóbczyk W., Cieszkowski i Liga Polska, „Przegląd Historyczny” 1948, t. 38, s. 137-168.

• Kisielewski J., Bibliotekarstwo powszechne na zachodnich ziemiach Polski. Z okazji 50-lecia pracy Towarzystwa Czytelni Ludowych 1880-1930, „Przegląd Biblioteczny” 1930, z. 3, s. 281-303.

• Komitet uroczystości pogrzebowej Mickiewicza, „Gazeta Toruńska” 1890, nr 139, s. 2.

• Krzemiński T., Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości, Warszawa 2017.

• Lisiecki A., Czterdziestolecie T.C.L., „Przegląd Oświatowy” 1921, grudzień, s. 85-89.

• Ludwiczak A., Praca organizacyjna, „Przegląd Oświatowy” 1912, z. 4, s. 102-106.

• Mańkowski A., Czytelnictwo i bibliotekarstwo polskie na Pomorzu 1849-1889, „Mestwin” 1930, nr 15, s. 1-4.

• Palędzki J., Ś.p. Józef Janta-Połczyński, „Gazeta Toruńska” 1890, nr 23, s. 2-3.

• Podgóreczny J., Niepospolici Ludzie Kujaw i Pomorza, Bydgoszcz 1967, s. 150.

• Pogrzeb ś.p. Józefa Połczyńskiego, „Gazeta Toruńska” 1890, nr 25, s. 4.

• Polski Słownik Biograficzny, t. XII, s. 15 (Józef Podgóreczny).

• Rowiński S., Praca organizacyjna w obrębie T.C.L. w Poznaniu, „Przegląd Oświatowy” 1910, z. 1, s. 1-7.

• Sprawozdanie Towarzystwa Czytelni Ludowych za czas od 1-go lipca 1910 do 1-go lipca 1911, „Przegląd Oświatowy” 1911, z. 11, s. 315-343.

• Sprawozdanie Towarzystwa Czytelni Ludowych za czas od 1-go lipca 1912 do 1-go lipca 1913, „Przegląd Oświatowy” 1913, z. 11, s. 251-291.

• Sprawozdanie Zarządu Głównego, „Przegląd Oświatowy” 1915, nr 1-2, s. 5-40.

• Sprawozdanie Zarządu Głównego za czas od 1-go lipca 1909 do 1-go lipca 1910, „Przegląd Oświatowy” 1910, z. 11, s. 323-345.

• Szwankowski J., Powiat tucholski w latach 1875-1920. Administracja, ludność, gospodarka, kultura, Tuchola 2005.

• Ś.p. Józef Janta-Połczyński, „Dziennik Poznański” 1890, nr 27, s. [4].

• T.C.L. Tuchola, „Głos Tucholski” 1933, nr 139, s. 4.

• Tuchola, „Dziennik Bydgoski” 1918, nr 274, s. [3].

• Tuchola, „Gazeta Toruńska” 1903, nr 293, s. [2].

• Tuchola, „Pielgrzym” 1919, nr 48, s. [2].

• Tuchola. Od pradziejów do współczesności. Praca zbiorowa, pod red. W. Jastrzębskiego, J. Szwankowskiego, Bydgoszcz-Tuchola 2010.

• W Bysławiu, „Gazeta Toruńska” 1917, nr 288, s. [2].

• Węsierski A., Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920), Śliwice 2009.

• Wróblewski J., Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939, Olsztyn 1975.

• Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni. Znani i nieznani, czasem zapomniani przedstawiciele regionu, opr. Maria Ollick, Tuchola 2004, s. 83-84.

• Z powiatu tucholskiego, „Przegląd Oświatowy” 1913, z. 2, s. 39-40.

Opublikowane
2020-04-19