Underground in the Czech literature of the 1950s.

Słowa kluczowe: Underground, terminological problems, unofficial circulation, Edition Midnight, surrealism, ground for reform.

Abstrakt

In numerous collected source materials from the 1950s, it is necessary to distinguish texts created in the works of authors persecuted by the communist regime e.g. Catholic writers and those related to popular movement, from the authors deliberately abandoning official circu­lation e.g. supporters of the concept of total realism, embarrassing poetry and collage of various literary genres. Activities of the opposition in the second half of the 1950s resulted in the first attempts of culture liberalization. At that time literature has influenced film and theater opening up the way to the Prague Spring in the late 1960s.

 

Bibliografia

• Černý V., Nástin básnické osobnosti Jiřího Koláře. Pokus o genzi básníka abstraktního, [in:] Tvorba a osobnost. Vol. 1, [eds.] J. Šulc, J. Kabíček, Praha 1992, pp. 871–895.

• Čteni o Jaroslavu Seifertovi. Hledání proměn autorovy poetiky, [ed.] Jiří Flaišman, Praha 2014.

• Čítanka české literatury 4. Od roku 1945 do současnosti (2 polovina 20. století), [eds.] J. Holý, E. Lukeš, Praha 1996.

• Engelking L., Codzienność i mit. Poetyka, program i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

• Germain S., Bohuslav Reynek v Petrkové. Poutník ve svém příbytku, Havlíčkův Brod 2000.

• Hubáčková V., Rokytová B., Josef Portman (1893-1968). Na pomezí bibliománie, Praha 2019.

• Janoušek [a kol.], Dĕjiny české Literatury. Vol. 2: 1948-1958, Praha 2007.

• Machovec M., Šestnáct autorů českého literárního podzemí (1948-1989), “Literární Archiv” 1991, vol. 25.

• Pilař M., Underground. Kapitoly o českém literárním underground, Brno 1999.

• Płacz symbolów, przeł., wybrał i wstępem opatrzył J. Waczków, Warszawa 1978.

• Poezje wybrane, przeł. M. Grzeszczak [i in.], Warszawa 1978.

• Poslední P., Jiný Conrad. Eseje o literární kultuře, Pardubice 2016.

• Poslední P., Paměť hor. Z literárního povědomí východních Čech po roce 1945, Hradec Králové 2001.

• Přibań M. [a kol.], Česky literární samizdat 1949-1989, Praha 2018.

• Putna M.C., My poslední křesťané, Praha 1994.

• Trávníček M., Vstup do Demlových Šlépějí, [in:] J.Deml, Šlépěje. Vol. 1-3, Brno 1998, pp. 172–188.

• Vojvodík J., Wiendl J., Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence, Praha 2018.

• Zand G., Totaler Realismus und Peinliche Poesie – Tschechische Underground – Literatur 1948-1953, Frankfurt am. Main 1998.

• Zandová G., Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literature 1948-1953, přel. Z. Adamová, Brno 2002. Pilař M., Underground. Kapitoly o českém literárním underground, Brno 1999.

• Płacz symbolów, przeł., wybrał i wstępem opatrzył J. Waczków, Warszawa 1978.

• Poezje wybrane, przeł. M. Grzeszczak [i in.], Warszawa 1978.

• Poslední P., Jiný Conrad. Eseje o literární kultuře, Pardubice 2016.

• Poslední P., Paměť hor. Z literárního povědomí východních Čech po roce 1945, Hradec Králové 2001.

• Přibań M. [a kol.], Česky literární samizdat 1949-1989, Praha 2018.

• Putna M.C., My poslední křesťané, Praha 1994.

• Trávníček M., Vstup do Demlových Šlépějí, [in:] J.Deml, Šlépěje. Vol. 1-3, Brno 1998, pp. 172–188.

• Vojvodík J., Wiendl J., Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence, Praha 2018.

• Zand G., Totaler Realismus und Peinliche Poesie – Tschechische Underground – Literatur 1948-1953, Frankfurt am. Main 1998.

• Zandová G., Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literature 1948-1953, přel. Z. Adamová, Brno 2002.

Opublikowane
2020-03-24
Dział
Artykuły