Recenzenci

Recenzenci opiniujący artykuły w latach 2019 - 2020:

 • Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Magdalena Barbaruk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Ewa Barczyk, Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee, Stany Zjednoczone
 • Agata Bareja-Starzyńska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Tadeusz Cegielski,  emeritus, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Irena Ciborowska-Rymarowicz, Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. Wiernadskiego, Kijów, Ukraina
 • Beata Dobrosz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Polska
 • Larisa Dounar, Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk, Białoruś
 • Janina Falkowska, Uniwersytet Zachodni, Ontario, Kanada
 • Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Agnieszka Franczyk-Cegła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
 • Libuš Foberová, Uniwersytet Śląski w Opawie, Opawa, Czechy
 • Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Elvira Groezinger, (emeritus), Uczeni dla Pokoju na Bliskim Wschodzie (SPME), Berlin, Niemcy
 • Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Justyna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Henryka Ilgiewicz, Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa
 • Marek Inglot, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy
 • Anna Jakimszyn-Gadocha, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Dariusz Jarosz, Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska
 • Elżbieta Jeżewska, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, Polska
 • Iryna Kachur, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Lwów, Ukraina
 • Kamila Kamińska-Chełminiak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Anna Kamler, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Luba Kijanowska-Kamińska, Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki, Lwów, Ukraina
 • Kirył Koczegarow, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja
 • Krzysztof Kossarzecki, Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska
 • Robert Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Małgorzata Kowalczyk-Marcjan, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, Polska
 • Lilia Kowkiel, Instytut Historii PAN, Kraków, Polska
 • Tomasz Kozielec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Barbara Krupa, Uniwersytet Stanforda, Stanford, Stany Zjednoczone
 • Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Hanna Langer Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Claude Laroque, Université Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja
 • Hanna Łaskarzewska, (emeritus), Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska
 • Weronika Liszewska, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, Polska
 • Elżbieta Magiera, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Alena Marková, Uniwersytet Karola w Pradze, Praga, Czechy
 • Leonardo Masi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Maciej Matwijów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Andrzej Mężyński, (emeritus), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Joanna Miklaszewska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Lidia Michalska-Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Tomasz Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska
 • Marian Mudry, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
 • Michał Myśliński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 • Grzegorz Nieć, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Wojciech Otto, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa
 • Werner Paravicini, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy
 • Urszula Paszkiewicz, (emeritus), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, Polska
 • Iwona Pietrzkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Dobrosława Platt, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Londyn, Wielka Brytania
 • Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Magdalena Przybysz-Stawska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Warszawa
 • Anna-Grethe Rischel, Muzeum Narodowe Danii, Kopenhaga, Dania
 • Paweł Rodak, Uniwersytet Paryski - Sorbona, Paryż, Francja
 • Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Edward Różycki, (emeritus), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Karol Sanojca, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Vanessa de Senarclens, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Berlin, Niemcy
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
 • Aleksander Sielicki, Kubański Uniwersytet Państwowy, Krasnodar, Rosja
 • Klaudia Socha, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki, Warszawa, Polska
 • Marta Špániová, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Bratysława, Słowacja
 • Bogumiła Staniów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Maria Stieglecker, Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń, Austria
 • Szymon Sułecki, Archiwum Karmelitów na Piasku, Kraków, Polska
 • Jan Szymański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Daniel Tollet, Uniwersytet Paryski - Sorbona, Paryż, Francja
 • Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
 • Andrzej Tomaszewski, niezależny badacz, Warszawa, Polska,
 • Ewa Tułowiecka-Paśnik, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Stephen Turnbull, Uniwersytet Londyński, Londyn, Wielka Brytania
 • Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Elżbieta Walle, Francuska Biblioteka Narodowa, Paryż, Francja
 • Jűrgen Warmbrunn, Instytut Badań Historycznych Herdera w Europie Środkowo-Wschodniej - Instytut Stowarzyszenia Leibniz, Marburg, Niemcy
 • Bogumiła Warząchowska, Biblioteka Śląska w Katowicach, Katowice, Polska
 • Joanna Wasilewska, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa, Polska
 • Wacław Wierzbicki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 • Ewa Wójcik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Grażyna Wrona, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Michał Zając, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Leonid Zaszkilnik, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
 • Anna Żbikowska-Migoń, (em.) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Jarosław Źrałka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Recenzenci opiniujący artykuły w latach 2018 - 2019:

 • Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Rafał Beszterda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Kamila Budrowska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Tadeusz Cegielski,  emeritus, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Wanda A. Ciszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Tatiana Dołgodrowa, Rosyjska Biblioteka Państwowa, Moskwa, Rosja
 • Larisa Dounar, Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk, Białoruś
 • Janina Falkowska, Uniwersytet Zachodni, Ontario, Kanada
 • Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Agnieszka Franczyk-Cegła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
 • Patrycja Gąsiorowska, Instytut Historii PAN, Kraków, Polska
 • Dorota Grabowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Joanna Grela, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Elvira Groezinger, (emeritus), Uczeni dla Pokoju na Bliskim Wschodzie (SPME), Berlin, Niemcy
 • Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Justyna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Olga Guseva, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja
 • Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Agnieszka Helman-Ważny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Elżbieta Herden, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Henryka Ilgiewicz, Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa
 • Stefan Jakucewicz, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
 • Mariola Jarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Dariusz Jarosz, Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 • Maria Juda, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Lublin, Polska
 • Iryna Kachur, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Lwów, Ukraina
 • Jerzy Kaliszuk, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, Polska
 • Kamila Kamińska-Chełminiak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Anna Kamler, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Wojciech Kęder, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, Polska
 • Robert Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Lilia Kowkiel, Instytut Historii PAN, Kraków, Polska
 • Evelina Kristanova, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Hanna Langer Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Hanna Łaskarzewska, (emeritus), Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska
 • Agnieszka Łuszpak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Elżbieta Magiera, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Alena Marková, Uniwersytet Karola w Pradze, Praga, Czechy
 • Jolanta Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Leonardo Masi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Maciej Matwijów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Andrzej Mężyński, (emeritus), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Lidia Michalska-Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Marian Mudry, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
 • Michał Myśliński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 • Nikolay Nikolaev, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Sankt Petersburg, Rosja
 • Wojciech Otto, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa
 • Werner Paravicini, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy
 • Urszula Paszkiewicz, (emeritus), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, Polska
 • Magdalena Przybysz-Stawska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Warszawa
 • Iwona H. Pugacewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska, Uniwersytet Paryski - Sorbona, Paryż, Francja
 • Paweł Rodak, Uniwersytet Paryski - Sorbona, Paryż, Francja
 • Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Edward Różycki, (emeritus), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Karol Sanojca, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
 • Aleksander Sielicki, Kubański Uniwersytet Państwowy, Krasnodar, Rosja
 • Ewa Skorupa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Irena Socha, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Klaudia Socha, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki, Warszawa, Polska
 • Bogumiła Staniów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Jan Szymański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Ewa Teodorowicz-Helman, Uniwersytet Sztokholmski, Sztokholm, Szwecja
 • Daniel Tollet, Uniwersytet Paryski - Sorbona, Paryż, Francja
 • Marek Tobera, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Andrzej Tomaszewski, niezależny badacz, Warszawa, Polska,
 • Stephen Turnbull, Uniwersytet Londyński, Londyn, Wielka Brytania
 • Boguchwała Tuszyńska, niezależny badacz, Poznań, Polska
 • Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Elżbieta Walle, Francuska Biblioteka Narodowa, Paryż, Francja
 • Jűrgen Warmbrunn, Instytut Badań Historycznych Herdera w Europie Środkowo-Wschodniej - Instytut Stowarzyszenia Leibniz, Marburg, Niemcy
 • Bogumiła Warząchowska, Biblioteka Śląska w Katowicach, Katowice, Polska
 • Ewa Wójcik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Grażyna Wrona, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Michał Zając, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Leonid Zashkilnyiak, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
 • Jarosław Źrałka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Recenzenci opiniujący artykuły w latach 2016 – 2017:

 • Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Ewa Barczyk, Milwaukee, Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee, USA
 • Krzysztof Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Agnieszka Chamera-Nowak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, (em.), Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa, Polska
 • Oskar Czarnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska
 • Piotr Daszkiewicz, Muzeum Historii Naturalnej, Paryż, Francja
 • Tatiana Dołgodrowa, Rosyjska Biblioteka Państwowa, Moskwa, Rosja
 • Aneta Firlej –Buzon, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Libuše Foberová, Uniwersytet Śląski, Opawa, Czechy
 • Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Radosław Gaziński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska
 • Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 • Zofia Głombiowska, (em.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska
 • Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Olga Guseva, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja
 • Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Elżbieta Herden, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Henryka Ilgiewicz, Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa
 • Stefan Jakucewicz, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
 • Mariola Jarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • Dariusz Jarosz, Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 • Maria Juda, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Lublin, Polska
 • Jerzy Kaliszuk, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, Polska
 • Piotr Kardyś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Małgorzata Karpińska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Małgorzata Komza, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Maria Konopka, (em.), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Janina Kosman, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin, Polska
 • Lilia Kowkiel, Instytut Historii PAN, Kraków, Polska
 • Anna Krochmal, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, Polska
 • Piotr Lechowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jolanta Leśniewska, Fundacja „Archiwum Helveto-Polonikum”, Fryburg, Szwajcaria
 • Justyna Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Jolanta Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Leonardo Masi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Jerzy Mazurek, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, Polska
 • Michał Mencfel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Andrzej Mężyński, (em.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Katia Michajłowa, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria
 • Joanna Miklaszewska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Tomasz Moskal, Katolicki, Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska
 • Siergiej Nikołajew, Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg, Rosja
 • Aleksandra Norkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 • Ryszard Nowicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 • Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa
 • Urszula Paszkiewicz, (em.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, Polska
 • Małgorzata Pawlak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Maria Pidłypczak-Majerowicz, (em.), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 • Dorota Pietrzkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Maria Przastek-Samokowa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Małgorzata Ptasińska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Jacek Puchalski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Iwona H. Pugacewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Andrzej Rachuba, Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska
 • Tomasz F. de Rosset, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Tomasz Samojlik, Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża, Polska
 • Karol Sanojca, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Katarzyna Seroka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Dorota, Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
 • Aleksander Sielicki, Krasnodar, Kubański Uniwersytet Państwowy, Krasnodar, Rosja
 • Wojciech Siemaszkiewicz, Nowojorska Biblioteka Publiczna, Nowy Jork, Polska
 • Irena Socha, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Renata Suchowiejko, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Mirosław A. Supruniuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Alicja Szulc, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Ewa Teodorowicz-Helman, Uniwersytet Sztokholmski, Sztokholm, Szwecja
 • Marek Tobera, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Adam Walaszek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Agnieszka Wandel, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • Jűrgen Warmbrunn, Instytut Badań Historycznych Herdera w Europie Środkowo-Wschodniej – Instytut Stowarzyszenia Leibniz, Marburg, Niemcy
 • Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Dorota Wereda, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska
 • Piotr Węcowski, Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska
 • Jacek Wojciechowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Maria Wrede, (em.), Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska
 • Janusz Zbudniewek, (em.), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Anna Żbikowska-Migoń, (em.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska